ZeoCat
ZeoCat
 
ZEOCAT
 
Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Tlf:+34 938 482 594
 
 
www.zeocat.es
 
 
www.zeolitanatural.com
 
     
 
Español
Català
English
 
  Aplicacions de la zeolita  
  Agricultura Cultius
Productes agrícoles ecológics, medi de cultiu, tractament del sòl,
camps de golf.
 
  Ramaderia Animals
Nutrició animal, tractament de purins, piscifactoríes, productes per mascotes.
 
  Tractament d'aigua Aigua
Tractament d'aigües municipals i industrials. Eliminació d'amoni i metalls pesats.
 
  Filtració Piscines Piscines
Medi filtrant per filtres de piscines. Sustitueix el silex i millora el rendiment del filtre.
 
  Materials de construcció Construcció
Materials de construcció, formigó lleuger, ceràmiques i frites.
 
  Usos industrials Industria
Absorbent, Deshumidificació, Seperació de gasos.
 
  Salut Salut
Suplement dietètic humà, tractament de diarrea.
 
 
   
    Usos Industrials  
   
 
Industrial Uses
Soil Remediation
Gas Separation
Radioactive Waste
La zeolita natural té un gran ventall d'aplicacions en diferents tipus d'industria. Les zeolites sintètiques són potser millor conegudes que les seves equivalents d'origen natural ja que fa temps que s'utilitzen en varies funcions des de filtres moleculars fins a càrregues en detergents i pintures.
Les zeolites naturals no són tan vesàtils però són molt més barates i també poden fer vàries funcions.
Exemples d'ús són:
Filtració d'aire - per eliminar amoníac, sulfit d'hidrògen, males olors, particules contaminants i humitat.
Dehumidificació - a la industria i a casa, zeolites es troben en aparells d'aire condicionat.
Separació de gasos - les zeolites són filtres moleculars naturals. La clinoptilolita pot eliminar dioxid de carboni del metà, per exemple.
Absorció - per netejar vessaments de productes químics perillosos. Les zeolites són molt absorbents i químicament estables.
Residus nuclears - zeolites s'utilitzen per absorbir Cs i Sr de residus de laboratoris. Isòtops radioactius poden ser absorbits per zeolites per intercanvi iònic, i la zeolita pot transformar-se en vidre per tancar permanenment el residu per la seva eliminació segura.
Descontaminació - zeolites poden utilitzar-se per absorbir polució de zones contaminades. És particularment útil per eliminar metalls pesats del sòl i poden absorbir varies tipus de líquids perillosos.
Tractament d'aigües - veure la página Tractament d'aigües d'aquest web per més informació sobre tractament d'aigües industrials.
Zeolites poden modificar-se de varies formes per fer productes innovadors per diferents aplicacions. Per més informació en els usos mencionats i noves idees d'aplicació de la zeolita natural, aneu a la pàgina de I+D d'aquesta web.
 
Copyright © 2008 Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Dissenyat per ZEOCAT