ZeoCat
ZeoCat
 
ZEOCAT
 
Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Tlf:+34 938 482 594
 
 
www.zeocat.es
 
 
www.zeolitanatural.com
 
     
 
Español
Català
English
 
  Aplicacions de la zeolita  
  Agricultura Cultius
Productes agrícoles ecológics, medi de cultiu, tractament del sòl,
camps de golf.
 
  Ramaderia Animals
Nutrició animal, tractament de purins, piscifactoríes, productes per mascotes.
 
  Tractament d'aigua Aigua
Tractament d'aigües municipals i industrials. Eliminació d'amoni i metalls pesats.
 
  Filtració Piscines Piscines
Medi filtrant per filtres de piscines. Sustitueix el silex i millora el rendiment del filtre.
 
  Materials de construcció Construcció
Materials de construcció, formigó lleuger, ceràmiques i frites.
 
  Usos industrials Industria
Absorbent, Deshumidificació, Seperació de gasos.
 
  Salut Salut
Suplement dietètic humà, tractament de diarrea.
 
 
   
    Tractament d'aigües  
   
 
Tractament d'aigües
Filtres de Zeolita
Aigua potable
Acuicultura
La zeolita natural és un dels millors productes disponibles en la natura per la filtració d'aigua. La seva porositat i superficie especifica combinada amb la seva capacitat d'intercanvi catiònic natural la fan un medi filtrant molt superior al de la sorra i altres minerals. La zeolita natural elimina partícules contaminants de menys de 10µm, adsorbeix cations dissolts com Fe, Mn, Cu, Zn, i metalls pesats com Pb i As, i pot eliminar males olors i alguns contaminants orgànics.
La zeolita natural té particular afinitat per ions d'amoni i s'utilitza amb èxit en depuradores industrials per eliminar alts nivells d'amoni de les aigües residuals. També s'utilitza per eliminar contaminació per metalls pesats en efluents industrials.
La zeolita s'utilitza de la mateixa forma que la sorra i la pot substituir en instal.lacions existents per millorar el rendiment. Tambè es pot utilitzar juntament amb sorra i/o altres medis filtrants com el carbó activat per obtenir aigua de gran puresa o per purificar aigua altament contaminada. Amb les noves normatives sobre reciclatge d'aigua, la zeolita ofereix la posibilitat d'obtenir aigua neta a partir de qualsevol origen.
La zeolita natural se l'ha descrit com la depuradora més petita del mon. S'utilitza per la potabilització d'aigua, filtres de piscines, i tractament d'aigua industrial. En alguns països, s'utiliza en depuradores municipals, pero encara no aquí a Espanya. Tenint en compte l'actual situació de sequera i la importància de l'aigua com a recurs natural, la zeolita pot contribuïr a l'üs eficient d'aigua del nostre país.
Varis estudis han demostrat l'eficàcia de la zeolita natural en aplicacions de tractament d'aigua, i podeu trobar-ne una selecció en la pagina I+D d'aquest web.
L'afinitat per ions d'amoni fa que la zeolita natural sigui de gran us en piscifactories. Els alts nivells d'amoni són nocius per als peixos i la zeolita és molt efectiva en la seva eliminació. També s'utilitza en filtres d'aquaris, estanys i en el transport de peixos vius.
 
Copyright © 2008 Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Dissenyat per ZEOCAT