ZeoCat
ZeoCat
 
ZEOCAT
 
Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Tlf:+34 938 482 594
 
 
www.zeocat.es
 
 
www.zeolitanatural.com
 
     
 
Español
Català
English
 
  Aplicacions de la zeolita  
  Agricultura Cultius
Productes agrícoles ecológics, medi de cultiu, tractament del sòl,
camps de golf.
 
  Ramaderia Animals
Nutrició animal, tractament de purins, piscifactoríes, productes per mascotes.
 
  Tractament d'aigua Aigua
Tractament d'aigües municipals i industrials. Eliminació d'amoni i metalls pesats.
 
  Filtració Piscines Piscines
Medi filtrant per filtres de piscines. Sustitueix el silex i millora el rendiment del filtre.
 
  Materials de construcció Construcció
Materials de construcció, formigó lleuger, ceràmiques i frites.
 
  Usos industrials Industria
Absorbent, Deshumidificació, Seperació de gasos.
 
  Salut Salut
Suplement dietètic humà, tractament de diarrea.
 
 
   
    ¿Què és Zeolita?  
   
 
Cendre volcànica
Estructura de la zeolita
Mina de Zeolita
Grànuls de clinoptilolita
Nutrició animal
Tractament d'aigua
Zeolitas son minerals microporosos formats per la devitrificació de cendres volcàniques durant millons d'anys. L'estructura molecular de la cendre esta transformat lentament, sota certes condicions geologiques, a l'estructura cristalina regular que dona a les zeolites les seves caracteristiques uniques.
Existeixen varios tipus de zeolita natural, pero totes tenen una estructura molt semblan i comparteixan quasi els mateixos propietats fisiques i quimiques, encara que hi han unes diferencies importants entre cada tipus de zeolita.
Totes les zeolitas tenen una estructura tres dimensional en forma de garjola que contingui canals d'un diametre especific. Aquest reticle cristalina esta format per tetraedres de SiO4 i AlO4 en configuracions lleugerament diferent en cada tipus de zeolita.
Hi han uns cinquanta tipus de zeolita natural i més de cent tipus de zeolita sintética, y cada un té un ratio Si:Al:O lleugerament diferent, i per tant un tamany de poro i capacitat d'intercanvi iònic diferent.
Els àtoms d'alumini d'aquest reticle cristalina porten una càrrega negativa i aixó es lo que dona la zeolita el seu capacitat d'intercanvi iònic natural. Cada càrrega individual s'equilibra amb la presència d'un cation intercanviable.
Els cations més comuns són sodi, potasi, calç i magnesi pero n'hi han moltes altres elements que podrian ser present en concentracions variades en funció de com i on es va formar la zeolita. Aquest berrege de cations és diferent per cada deposit de zeolita natural i és un caracteristic molt important de la zeolita.
La zeolita natural que es comercialitze més es diu clinoptilolita. Té el capacidad d'intercanvi ionic i la porositat molt elevats i es troba en deposits relativament pures en varies països. La clinoptilolita més pura del món vé de Turquía i té una pureza de 92 a 96%.
Un altre zeolita que s'ofereix bastant es la chabasita que té un capacitat d'intercanvi ionic encara més elevat i tamany de poros encara més gran, pero es molt menys comú que laclinoptilolita i la majoria de deposits de chabasita no són d'alta pureza. La chabasita més pura que es troba en Europa és de nomes 60% pureza.
La combinació de una estructura rigida amb un alta porositat i capacitat d'intercanvi ionic natural és lo que dona les zeolites una gama d'usos potencials tan ample. Ja es fa servir bastant en l'agricultura tan en tractament del sòl com en nutrició animal.
També es fa servir en casi tot tipo d'aplicació relacionat amb tractament d'aigües desde depuració fins a filtres de piscines. Hi ha gent qui diuen que un granul de zeolita és "la depuradora més petita del món". Hi han molts altres usos potencials que expliquem en més detall en la pagina d'Aplicacions.
Doncs hi han molts distints tipus de zeolita natural disponibles i la qualitat de cada deposit de zeolita es unic. Algunes zeolites són molt bons per alguns aplicacions pero no tan per altres, i algunes zeolites són de tan pobre qualitat que casi no serveixen per rés.
Som proveïedors independents de zeolites naturals i treballem amb productors de zeolites del millor qualitat per suministrar als nostres clients el producte més adequada pels seus especifics aplicacions.
Consulta la nostra pagina de Productes per més informació sobre la nostra oferta de zeolites.
 
Copyright © 2008 Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Dissenyat per ZEOCAT