ZeoCat
ZeoCat
 
ZEOCAT
 
Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Tlf:+34 938 482 594
 
 
www.zeocat.es
 
 
www.zeolitanatural.com
 
     
 
Español
Català
English
 
  Aplicacions de la zeolita  
  Agricultura Cultius
Productes agrícoles ecológics, medi de cultiu, tractament del sòl,
camps de golf.
 
  Ramaderia Animals
Nutrició animal, tractament de purins, piscifactoríes, productes per mascotes.
 
  Tractament d'aigua Aigua
Tractament d'aigües municipals i industrials. Eliminació d'amoni i metalls pesats.
 
  Filtració Piscines Piscines
Medi filtrant per filtres de piscines. Sustitueix el silex i millora el rendiment del filtre.
 
  Materials de construcció Construcció
Materials de construcció, formigó lleuger, ceràmiques i frites.
 
  Usos industrials Industria
Absorbent, Deshumidificació, Seperació de gasos.
 
  Salut Salut
Suplement dietètic humà, tractament de diarrea.
 
 
   
    Materials de Construcció  
   
 
Ceramics
Construction
Concrete
Lightweight Blocks
La zeolita s'utilitza de varies formes en el món de la construcció i en la producció de materials de construcció. De fet, més del 60% de la producció mundial de la zeolita es consumeix en la industria de la construcció de Xina per fer formigó lleuger i d'alta qualitat.
Les zeolites són aluminosilicats porosos i per tant són puzolanas naturals. Poden utilitzar-se per substituir fins a 40% del ciment Portland per obtenir-ne un formigó lleuger amb propietats especifiques. El formigó pot fer-se amb una resistencia a la compressió entre 5 i 30 MPa, i densitat entre 500 to 1500 kg/m3.
L'estructura porosa de la zeolita reté aigua que pot augmentar el temps de curat i també la duresa durant la curació. Les zeolites tenen més elevada capacitat d'intercanvi catiònic que altres puzolanas naturals i això limita o evita totalment la reacció àlcali-sílica.
La producció de ciment clinker necessita molta energia i produeix moltissim diòxid de carboni, aixó vol dir que la utilització de la zeolita suposaría un estalvi energètic i reducció d'emissions de CO2 important.
L'ús de 10 tones de zeolita estalviaría aproximadament una tone de fuel.
La zeolita s'expandeix a l'escalfar-se fins a 1200ºC per produir un agregat lleuger amb densitat al voltant de 0,8 kg/cm3. Aixó pot utilitzar-se per fabricar blocs lleugers per construcció, o panels decoratius per exemple.
La zeolita natural també es pot utilitzar per fer ceràmica, esmalts i frites. Els científics estan començant a estudiar el veritable potencial de les zeolites en al camp de la cerámica.
El món de la construcció és molt dinámic i hi ha una gran demande per l'alta tecnologia i materials eficients energèticament. La zeolita natural és una materia primera que ofereix grans oportunitats per al desenvolupament de futurs materials de construcció.
 
Copyright © 2008 Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Dissenyat per ZEOCAT