ZeoCat
ZeoCat
 
ZEOCAT
 
Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Tlf:+34 938 482 594
 
 
www.zeocat.es
 
 
www.zeolitanatural.com
 
     
 
Español
Català
English
 
  Aplicacions de la zeolita  
  Agricultura Cultius
Productes agrícoles ecológics, medi de cultiu, tractament del sòl,
camps de golf.
 
  Ramaderia Animals
Nutrició animal, tractament de purins, piscifactoríes, productes per mascotes.
 
  Tractament d'aigua Aigua
Tractament d'aigües municipals i industrials. Eliminació d'amoni i metalls pesats.
 
  Filtració Piscines Piscines
Medi filtrant per filtres de piscines. Sustitueix el silex i millora el rendiment del filtre.
 
  Materials de construcció Construcció
Materials de construcció, formigó lleuger, ceràmiques i frites.
 
  Usos industrials Industria
Absorbent, Deshumidificació, Seperació de gasos.
 
  Salut Salut
Suplement dietètic humà, tractament de diarrea.
 
 
   
    Cultius  
   
 
Vineyards
Invernaderos
Golf Courses
Verdura i Fruita
Bonsai
La zeolita natural és un fertilitzant d'alliberació lenta natural. Les zeolites retenen nutrients per plantes (com potassi, calci, magnesi i nitrògen en forma d'amoni) dins l'estructura del mineral i els deixen anar a demanda a través d'intercanvi iònic.
Les zeolites també retenen aigua en la seva estructura porosa el que vol dir que la planta sempre tindrà reserva d'aigua i nutrients disponible en la terra.
La combinació d'aquests efectes redueix el consum de fertilitzant i d'aigua perque es perd menys aigua per evaporació i filtració i menys fertilitzant es perd degut a la lixiviació.
L'ús de zeolita natural en agricultura i horticultura creix a mesura que es coneixen millor els beneficis del seu ús. Les zeolites incrementen la capacitat d'intercanvi catiónic i la propietat de retenció d'aigua del sòl el que resulta en plantes més sanes, millora de la producció, reducció en el consum d'aigua i fertilitzant i reducció en la nitrificació del aqüífer.
Les zeolites poden utilitzar-se per modificar sòls de baixa qualitat, o com aditius en barreges de substrats, o poden utilitzar-se de forma pura com a medi de cultiu. Poden modificar-se per fer fertilitzants d'alliberació lenta i poden utilitzar-se com a suport per herbicides, pesticides o micro-organismes que promouen el creixement de plant sanes.
Amb l'augment en restriccions de l'ús d'agroquímics, les zeolites ofereixen una alternativa ecològica per al futur del ramader modern i concienciat pels efectes del cultiu intensiu sobre el medi ambient.
Les zeolites s'utilitzen de les següents maneres:
Producció de productes agrícoles ecològics
Producció de fertilitzant d'alliberació lenta
Cultiu intensiu d'oliveres
Construcció i manteniment de camps de golf i camps d'esports
Producció comercial de verdures
Cultiu de flors i plantes ornamentals
Medi de cultiu de bonsai i cactus
Per més informació sobre recerca i desenvolupament sobre la tecnologia de la zeolita en el camp de l'agricultura i horticultura, consulteu la pagina sobre I+D de la web.
 
Copyright © 2008 Zeocat Soluciones Ecológicas S.L.U.
 
Dissenyat per ZEOCAT